۱-لطفا تیک ایستگاه . روزها و تاریخ های مورد نظر را دقیق ثبت کنید و چنانچه منصرف شدید حتما از طریق ویرایش تیک را حذف کنید که امار تعداد نفرات دقیق محاسبه شود ۲-حق تقدم با کسانی هست که اسمشان در لیست راننده باشد .

۳-سرویسهای برگشت ساعت ۱۲و۱۳:۳۰و ۱۵:۳۰ در صورت تکمیل شدن حرکت خواهند کرد و چنانچه نفراتی ثبت نام کرده باشند ولی سرویس تکمیل شده باشند بایستی صبر کنند تا اتوبوس بعدی تکمیل شود .

۴-رعایت شئونات اسلامی الزامی میباشد .

۵-نشستن دختر و پسر در کنارهم در داخل سرویس ممنوع میباشد درصورت مشاهده متخلفین به کمیته انظباطی دانشگاه معرفی خواهند شد .

۶- در اتوبوسهای یک طبقه پسران از ردیف جلو  و دختران از ردیف وسط   و  در اتوبوسهای دو طبقه  پسران طبقه بالا از ردیف جلو و دختران از ردیفهای وسط طبقه بالا و  طبقه پایین دختران می باشد.

7.کلیه سرویسهای برگشت به تهران به  ترمینال غرب میباشد .

سرویسهای برگشت کرج در پل فردیس پایان می یابد .

 8.سرویس برگشت ساعت ۱۳،۳۰ مخصوص کرج و قزوین است  .

9.شمارهای تمامی رانندگان در کانال تلگرامی درج شده است.