توضیحات

دانشجویانی که در سایت سرویسها ثبت نام نکرده باشند و بدون هماهنگی و رزرو قبلی بخواهند از سرویس استفاده کنند حق استفاده از سرویس را ندارند.
دانشجویانی که در سایت ثبت نام کرده اند و تیک سرویسهای مورد نظر شان را زده اند مطلع باشند سرویس های برگشت ساعت ۱۲و ۱۳/۳۰و ۱۵ به حد انصاب ۳۵نفر برسد حرکت می کند(ساعت 12 تهران و کرج، ساعت 13 فقط کرج و قزوین) در غیر این صورت تا تکمیل شدن ظرفیت صبر می نماید و همچنین چنانچه سرویس تکمیل شود حرکت کند و تعدادی نفرات باقی بمانند که کمتر از تعداد حد انصاب هستند میبایستی تا تکمیل شدن سرویس ساعت بعدی منتظر بمانند . رعایت شئونات اسلامی در طول استفاده از سرویس الزامی می باشد . پخش موسیقی در سرویس ها ممنوع است . نشستن دختر و پسر در کنار یک دیگر در داخل سرویس ممنوع می باشد . در سرویسهای یک طبقه پسران از ردیف جلو و دختران از ردیف آخر میبایستی بنشینند . در سرویس های دوطبقه پسران از طبقه بالا ردیف جلو و دختران از طبقه بالا ردیف عقب و همچنین طبقه پایین دختران و در مواردی با هماهنگی رانندگان است.
از صحبت کردن با صدای بلند و ایجاد سرو صدا در داخل سرویس که باعث مزاحمت برای دیگران شود خود داری نمائید . لطفا نظافت داخل سرویسها را رعایت نمائید . در صورتی که موارد ذکر شده توسط دانشجویان رعایت نشود متخلفین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد ‌.

برگشت ساعت ۱۵ اندیشه در صورتی که تعداد نفرات به حد انصاب برسد (مسیر سرفاز و سه راه اندیشه و شهریار در یک سرویس ) سرویس برقرار میشود در غیر این صورت از سرویسهای کرج میتوانید استفاده نمایید.

ساعت حرکت سرویسها و شماره تماس،رانندگان و سایر اطلاعات لازم در کانال اطلاع رسانی میگردد .